Skip Navigation LinksNorske fødselsnummer : Verktøy : Kontroller fnr
Skip Navigation Links

Er dette et gyldig fødselsnummer?

Her kan du gjøre en ren teknisk kontroll på om de elleve siffrene du skriver inn KAN VÆRE et fødselsnummer eller ikke. (Det gjøres ingen oppslag i noe register, kun en matematisk kontroll. For tiden er det omkring 1 av 6 lovlige fødselsnummer som faktisk er i bruk. Resten er det ingen levende mennesker som har fått tildelt.)

Dersom du skriver inn tilfeldige tall, er det under 1% sjanse for at det du skriver inn er et gyldig fødselsnummer, selv når du passer på at det starter på en korrekt dato.

Skriv inn fødselsnummer (11 siffer):  

Svar: