Skip Navigation LinksNorske fødselsnummer : Teknisk : Beregning av kontrollsiffer
Skip Navigation Links

Hvordan regne seg fram til gyldige kontrollsiffer for et fødselsnummer

Noen ganger kan det være nyttig å beregne hva de to kontrollsifrene skal være, basert på kun de ni første siffrene i et fødselsnummer (dvs fødselsdato og individnummer). Det kan du gjøre på følgende måte:

Gjøremål Eksempel for fnr=311299567xx
1:   Bruk formelen for å sjekke fødselsnummer (se denne siden), med 0 som det ukjente kontrollsifferet i fødselsnummeret. Noter deg summen av alle produktene.
Sum1 = 241
2:   Divider summen på 11, og finn hva resten av divisjonen blir.
Rest1 = 10
3:   Hvis resten ble 0, er kontrollsifferet også 0. Hvis ikke så tar du tallet 11 og trekk fra den resten du fant. Tallet du nå får er kontrollsifferet. (Unntatt hvis kontrollsifferet beregnes til 10, se beskrivelse nedenfor.)
Kontrollsiffer1 = 11-10 = 1
4:   Når du har gjennomført punkt 1-3 for det første kontrollsifferet, må du gjøre det samme for å finne det neste kontrollsifferet. Sum2 = 215
Rest2 = 6
Kontrollsiffer2 = 11-6 = 5

Ut fra eksemplet med fødselsnummeret som starter med 311299567, har vi dermed regnet oss fram til at de to kontollsiffrene er 1 og 5. Personens komplette fødselsnummer blir derfor 31129956715.

Noen ganger vil man oppleve at resten etter divisjonen blir 1, og at kontrollsifferet da blir 10. Dersom det er tilfelle med ett eller begge kontrollsiffer, må dette fødselsnummeret "forkastes". Med det menes at dette fødselsnummeret er ugyldig. Dette er grunnen til at ikke alle individnumre kan brukes hver dag.