Skip Navigation LinksNorske fødselsnummer : Praktisk informasjon
Skip Navigation Links
Praktisk informasjon
Verktøy
Teknisk
Om fnrinfo
Fødselsnummerleksikon

Hva er et fødselsnummer?

Fødselsnummer består av elleve siffer, og tildeles av den norske stat til alle innbyggere.

Grunnen til at vi har et fødselsnummer i Norge er for å lettere kunne identifisere personer. Ditt fødselsnummer er egentlig ikke en hemmelighet, så fødselsnummer skal IKKE benyttes som verken "legitimasjon" eller "passord".

De seks første siffer i fødselsnummeret er personens fødselsdato. De fem siste siffer i fødselsnummeret kales personnummer. Dette, og all annen informasjon som kan leses ut av et personnummer, kan du lese mer om under oppbygging av fødselsnummer.

Skip Navigation Links.