Skip Navigation LinksNorske fødselsnummer : Fødselsnummerleksikon : D
Skip Navigation Links

Fødselsnummerleksikon (D)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Tall
 

D-nummer

Tildeles utlendinger (personer uten norsk statsborgerskap) som har behov for et norsk fødselsnummer. Det kan være for å få seg jobb, for å kunne betale skatt, for å åpne en bankkonto, for å få mobiltelefon eller et hvilket som helst annet behov.
D-nummer gjenkjennes ved at det første sifferet starter på 4, 5, 6 eller 7, fordi man lager D-nummer ved å legge til 4 på det første sifferet. Her kan du lese mer om oppbygging av et fødselsnummer.

Det sentrale personregister

Også ofte kalt DSP. DSP er databasen som inneholder og tildeler alle norske fødselsnummer. Tidligere ble denne administrert og forvaltet av Folkeregisteret, nå er det Skattedirektoratet (ved "Sentralkontoret for folkeregistrering") som har dette ansvaret.

DSP

Se Det sentrale personregister.

Dødfødte

Dødfødte spedbarn får normalt ikke tildelt et eget fødselsnummer.