Skip Navigation LinksNorske fødselsnummer : Fødselsnummerleksikon : H
Skip Navigation Links

Fødselsnummerleksikon (H)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Tall
 

H-nummer

Et H-nummer er et hjelpenummer som midlertidig tildeles personer uten kjent fødselsnummer. Dette nummeret skal kun brukes internt (aldri kommuniseres utad av bedriften eller skrives som identifikator på eksterne skjema). Hjelpenummeret skal så raskt som mulig bli rettet til personens ekte fødselsnummer så raskt det blir kjent. H-nummer kan også kalles for internnummer.
Et H-nummer identifiseres ved at månedsnummeret adderes med 40 (januar = 41, februar = 42, og så videre til desember = 52). Man kan også si at det er 3.dje sifferet i fødselsnummeret som adderes med 4, det går ut på det samme. Alle øvrige regler (kjønn, århundre, kontrollsiffer etc) om oppbygging av et fødselsnummer skal overholdes.
Tidligere ble H-nummer opprettet ved at de startet på 8 eller 9 (som første siffer), og det finnes nok fortsatt system som gjør det på denne måten.
Les mer om reglene for oppbygging her.

Hjelpenummer

Se H-nummer.