Skip Navigation LinksNorske fødselsnummer : Teknisk : Sjekk av kontrollsiffer
Skip Navigation Links

Hvordan sjekke kontrollsiffrene til et fødselsnummer

De to siste sifrene i et fødselsnummer er kontrollsiffer. De er beregnet ut fra de andre siffrene, basert på en "modulus 11"-formel. Det gjør det enkelt å beregne om kontrollsiffrene er riktige eller ikke når man har et elleve-siffret fødselsnummer.

Kontrollsiffer 1 (siffer 10 i fødselsnummeret)

De ti første siffrene i fødselsnummeret multipliseres med tallrekken {3, 7, 6, 1, 8, 9, 4, 5, 2, 1}. Hvis summen av de ti produktene er delelig med 11 så er dette kontrollsifferet riktig.

Fødselsnummer:   3   1   1   2   9   9   5   6   7   1   5
Fast tallrekke: 3 7 6 1 8 9 4 5 2 1  
Produkt: 9 7 6 2 72 81 20 30 14 1  
Summering: 242  

Siden 242 er delelig med 11, gikk denne kontrolltesten bra.

Kontrollsiffer 2 (siffer 11 i fødselsnummeret)

De elleve siffrene i fødselsnummeret multipliseres med tallrekken {5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1}. Hvis summen av de elleve produktene er delelig med 11 så er dette kontrollsifferet riktig.

Fødselsnummer:   3   1   1   2   9   9   5   6   7   1   5
Fast tallrekke: 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2 1
Produkt: 15 4 3 4 63 54 25 24 21 2 5
Summering: 220

Siden 220 er delelig med 11, gikk denne kontrolltesten bra.

For å ha et gyldig fødselsnummer, er et av kravene at begge kontrollsiffrene er riktig.