Skip Navigation LinksNorske fødselsnummer : Fødselsnummerleksikon : F
Skip Navigation Links

Fødselsnummerleksikon (F)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Tall
 

Folkeregisteret

Folkeregisteret har byttet navn til Det sentrale personregister.

Fødselsdato

Er de seks første siffrene i et fødselsnummer. Gir informasjon om når personen er født, der de to første siffrene er dagen, de to neste siffrene er måneden og de to siste siffrene er de to siste siffrene i årstallet. (311299 betyr at personen er født 31.desember '99.) Førstesifferet er annerledes dersom det er et D-nummer eller et H-nummer.

Fødselsnummer

Et ellevesifret identifikasjonsnummer for alle personer som har relasjoner til kongeriket Norge. Gis ut av Det sentrale personregister som administreres av Skatteetaten. Fødselsnummeret er delt inn i fødselsdato (de seks første siffer) og personnummer (de fem siste siffer). Lær mer om oppbygging av et fødselsnummer.

Første siffer

Se 1.ste siffer.