Skip Navigation LinksNorske fødselsnummer : Fødselsnummerleksikon : K
Skip Navigation Links

Fødselsnummerleksikon (K)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Tall
 

Kapasitet

På grunn av oppbyggingen av individnummer og kontrollsiffer, har dagens struktur på Fødselsnummer en kapasitet til å registrere maksimalt omkring 210 gutter og 210 jenter hver dag. Med en gjennomsnittsalder på 72 år (26 298 dager), vil det tilsvare en teoretisk kapasitet på maksimalt 11 millioner innbyggere. I praksis er kapasiteten en del lavere, omkring 8-9 millioner innbyggere (det fødes litt flere gutter enn jenter og fødslene fordeles ikke likt for alle dager hele året).

Kjønn

Individnummeret er oddetall for gutter og partall for jenter. Det vil si at man kan se på det 9.de siffer (tredje siste siffer) i et fødselsnummer for å finne kjønnet på personen.

Kjønnssiffer

Det niende sifferet i et fødselsnummer kalles gjerne for kjønnssifferet, da det er oddetall for gutter og partall for jenter.

Kontrollsiffer

De to siste siffrene i et fødselsnummer er kontrollsiffre. De er der for å sikre at skrivefeil i fødselsnumre blir oppdaget, og med to kontrollsiffre vil man aldri komme til en annen person sitt fødselsnummer selv om man skriver et siffer feil. Begge kontrollsifrene regnes ut på bakgrunn av de ni første siffrene i fødselsnummeret. Lær om hvordan man regner ut kontrollsifrene.